Báo Giá

 • NHẬP KHẨU
  • 20 Feet
   • Khai báo hải quan trọn gói => 1.000.000 đ/container
  • 40 Feet
   • Khai báo hải quan trọn gói => 1.500.000 đ/container
 • XUẤT KHẨU
  • 20 Feet
   • Khai báo hải quan trọn gói => 500.000 đ/container
   • Lập bộ chứng từ xuất khẩu => 1.200.000 đ/container
   • Phí trọn gói ( chưa vat) => 1.700.000 đ/container
  • 40 Feet
   • Khai báo hải quan trọn gói => 700.000 đ/container
   • Lập bộ chứng từ xuất khẩu => 1.300.000 đ/container
   • Phí trọn gói ( chưa vat) => 2.000.000 đ/container
   • cước vận chuyển đường biển => SHIP FOR SALE IZIFIX